མཁའ་དམག་གི་རྣམ་པ་མང་བའི་འཐབ་འཛིང་གནམ་གྲུ་མང་པོ་ཞིག་གིས་མེས་རྒྱལ་གྱི་གླིང་ཕྲན་ལ་བསྐོར་བ་བརྒྱབ།

སྤེལ་དུས། 2018-04-27ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད