རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་གིས་གཞི་རིམ་གྱི་ཕུལ་བྱུང་ལས་བྱེད་པར་ངོ་ཐུག་པའི་ཚོགས་འདུ་བསྡུས།

སྤེལ་དུས། 2018-04-27ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད