ཞིང་ལས་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཁུལ་གྱི་དབུལ་བྲལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་འགྲེམས་སྟོན་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-04-27ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད