ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞིའི་བཀའ་རྒྱ་བཞི་བ་དང་ལྔ་བ། དྲུག་པར་མཚན་རྟགས་བཀོད།

སྤེལ་དུས། 2018-04-28ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད