ལིས་ཁི་ཆང་གིས་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁབ་ཁང་གི་སྲིད་གཙང་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་གསུང་བཤད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-04-28ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད