རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན་གྱིས་སྦྲེལ་དྲ་དང་སྨན་བཅོས་བདེ་ཐང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་དཔར་འགྲེམ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-04-29ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད