ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་སྡེ་ཁག་གིས་རྒྱུ་ནོར་དོ་དམ་དང་དངུལ་རྩ་མིན་པའི་ཁེ་ལས་ཀྱི་དངུལ་རྩ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་གཏོང་བྱ་སྤྱོད་ཚད་ལྡན་བྱེད།

སྤེལ་དུས། 2018-04-29ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད