ལྕགས་ཟམ་རྫོང་གི་སྐབས་བརྒྱད་པའི་གྲོང་གསེབ་ཡུལ་སྐོར་གྱི་སེའུ་དམར་པོའི་འདུ་ཚོགས་འཚོག་འགོ་ཚུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-04-29ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད