ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དཔའ་རིས་རྫོང་གི་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་དཔྱིད་འདེབས་གྲ་སྒྲིག་གི་ལས་ལ་བྲེལ།

སྤེལ་དུས། 2018-04-29ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད