སི་ཁྲོན་བོད་ཁུལ་གྱི་ལོ་གསུམ་ཡོན་མེད་ལས་རིགས་སློབ་གསོའི་སློབ་མའི་ལས་གཏོད་ས་ཚིགས་དངོས་སུ་བཙུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-04-30ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད