བྱེད་སྒོ་གལ་ཆེན་གྱི་གྲ་སྒྲིག་ལས་ཀ་ཡག་མོ་བསྒྲུབས་ནས་དག་གཙང་དཀར་མཛེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཕྱིར་སྟོན།

སྤེལ་དུས། 2018-04-30ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད