ཞི་ཨན་དུ་བརྙན་འཕྲིན་སྲིད་དོན་འདྲི་རྟོག་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུན་སྤྱོད་དང་དམངས་འཚོ་ལེགས་བཅོས་གཏོང་།

སྤེལ་དུས། 2018-04-30ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད