ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་འཕྲིན་ལན་སྤྲིངས་ནས་ཀྲུང་གོའི་ངལ་རྩོལ་འབྲེལ་བའི་སློབ་གླིང་གི་ངལ་རྩོལ་དཔེ་བཟང་དངོས་གཞི་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མར་བཀའ་སློང་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-05-01ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད