ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཀྲུང་གོའི་ངལ་རྩོལ་འབྲེལ་བའི་སློབ་གླིང་གི་ངལ་རྩོལ་དཔེ་ལེགས་དངོས་གཞི་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མར་སྐུལ་ལྕག་གི་འཕྲིན་ལན་སློག

སྤེལ་དུས། 2018-05-01ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད