ལྔ་གཅིག་གུང་གསེང་གི་ཆེས་མཇུག་མཐའི་ཉིན་མོར་རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོས་ཕྱིར་ལོག་པའི་འགྲུལ་བ་ཆེས་མང་བའི་དུས་སྐབས་བསུས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-02ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད