ཞི་ཅིན་ཕིང་མར་ཁེ་སི་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་འཁོར་བར་དྲན་གསོ་ཞུ་བའི་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཞུགས་པ་མ་ཟད་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-05-04ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད