ཞི་ཅིན་ཕིང་མར་ཁེ་སི་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་འཁོར་ཉིས་བརྒྱ་ལོན་པའི་རྗེས་དྲན་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-05-04ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད