ལྔ་གཅིག་ངལ་གསོའི་རིང་དམངས་སྤྱོད་མཁའ་འགྲུལ་བོད་ལྗོངས་ཁུལ་ཅུས་ཀྱིས་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཐེངས་ཁྲི་གསུམ་ལྷག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-04ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད