རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན་གྱིས་2017ལོའི་སྲིད་ཇུས་དང་བྱེད་ཐབས་གལ་ཆེན་ལག་ལེན་དངོས་འབེབས་ལས་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་བླངས་བར་ལྟ་ཞིབ་སྐུལ་མ་གནང་བའི་བརྡ་ཁྱབ་དཔར་འགྲེམ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-04ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད