ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཀྲུང་གོ་སྲིད་ཁྲིམས་སློབ་ཆེན་དམངས་ཚོང་དཔལ་འབྱོར་དང་ཁྲིམས་རིག་པའི་སློབ་གླིང་གི་འཛིན་གྲྭ་༡༥༠༢ཀྱི་གུང་གཞོན་ཚོགས་པའི་ན་གཞོན་ལ་ཏང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་ཕུགས་འདུན་ལ་སྐུལ་ལྕག་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-05-04ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད