ལིས་ཀྲན་ཧྲུའུ་ཡིས་ཨེ་སེ་ཨོ་པི་ཡ་དང་མའོ་སང་པུས་ཁུག ན་མུས་པིས་ཡ་བཅས་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-05-05ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད