རང་ལྗོངས་ཀྱིས་སྐབས་དང་པོའི་ཀྲུང་གོའི་རང་བདག་ཚོང་རྟགས་འགྲེམ་ཚོགས་ལ་ཞུགས་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ལས་དོན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་སྐོང་འཚོགས་བྱས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-05ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད