ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་གཞི་རིམ་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་དོན་དང་བདེ་ཐང་དབུལ་སྒྲོལ་གྱི་ས་ཡུལ་དངོས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གཞིས་རྩེར་འཚོགས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-05ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད