གཞིས་རྩེའི་བསམ་གྲུབ་རྩ་ཆུས་སྐབས་གསུམ་པའི་ལས་བྱེད་ལས་བཟོའི་ལུས་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་འཚོགས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-06ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད