2017ལོར་རང་ལྗོངས་ཀྱིས་གལ་ཆེའི་སྲིད་ཇུས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་པར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་བསྔགས་བརྗོད་དང་སྐུལ་མ་ཐོབ་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-06ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད