ལྷོ་ཁའི་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གྲྭས་དུས་རབས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བྱ་གཞག་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལམ་བུ་གཏོད་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-06ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད