སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་མར་ཁེ་སི་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ངོ་ཉིས་བརྒྱ་འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་ཚོགས་ཆེན་སྟེང་གི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱིས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཇེ་དྲག་ཏུ་བཏང་།

སྤེལ་དུས། 2018-05-06ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད