རང་ལྗོངས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་དང་ས་ཁུལ་ཁག་གི་དམག་ཞབས་སུ་གཞུག་རྒྱུའི་མིང་ཐོ་བཀོད་པའི་གནས་ཚུལ་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-07ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད