བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱིས་ཉིས་སྟོང་བཅོ་བརྒྱད་ལོའི་དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་ཀྱི་ལས་མི་བསྡུ་བའི་ཆེད་དོན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-07ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད