ཧན་ཀྲེང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་སྐུལ་སྤེལ་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ནང་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-08ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད