ཧན་ཀྲིན་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་བཅོས་བསྒྱུར་སྐུལ་སྤེལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པར་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-08ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད