ཕེང་ཆིན་ཧྭ་དང་དབྱི་ལི་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཞང་ཀང་དམངས་སྤྱོད་མཁའ་འགྲུལ་ལས་རིགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པར་ཐུག་འཕྲད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-05-08ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད