བྱང་ཁོ་རེ་ཡས་ཨ་རིའི་ཕྱོགས་ཀྱི་གླེང་བརྗོད་ཀྱིས་ཕྱེད་གླིང་གནས་བབ་ཐད་སེམས་ཤུགས་མེད་པར་བཏང་བར་རྒོལ་གཏམ་དྲག

སྤེལ་དུས། 2018-05-08ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད