དཀར་མཛེས་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རྫོང་གིས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ནགས་འཛུགས་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་ཐོག་མ་བཙུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-08ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད