ངལ་རྩོལ་པའི་ཉམས་བཟང་ཞེས་པའི་ཆེད་སྒྲིག་གསར་འགྱར་ནང་། ངལ་རྩོལ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་ཀརྨ་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-08ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད