ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་པེ་ཅིན་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་སློབ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གི་གསུང་བཤད་ཀྱི་དེབ་རྐྱང་མ་དཔར་ནས་བཀྲམ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-08ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད