ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་ཁོ་རེ་ཡ་བྱང་མའི་ངལ་རྩོལ་ཏང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་ཅིན་ཀྲེན་ཨན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཏ་ལན་དུ་ཞལ་འཛོམས་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-05-09ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད