ཝང་ཆི་ཧྲན་སྐབས་གསུམ་པའི་ཀྲུང་གོ་དང་ཧྥེ་གླིང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་མཉམ་ལས་གླེང་སྟེགས་སྟེགས་ནང་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-09ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད