མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་མཐའ་མཚམས་གསར་པ་སྐྲུན་ཞེས་པའི་དྲ་བའི་སྨྱན་སྦྱོར་གྱི་ངོ་འཕྲད་ཚོགས་འདུ་ལྷ་སར་སྐོང་ཚོགས་བྱས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-09ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད