ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་མར་ཁེ་སི་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་འཁོར་བར་དྲན་གསོ་ཞུ་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་ཞེས་པའི་དེབ་རྐྱང་མ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད