ལིས་ཁི་ཆང་གིས་མེ་ཏི་ཝེ་ཅེ་ཧྥུ་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཙུང་ལིར་ཡང་བསྐྱར་བསྐོས་པར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-10ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད