སྐབས་བརྒྱད་པའི་ཡུན་ནན་དང་བོད་ལྗོངས་གཉིས་ཀྱི་ཤང་དང་གྲོང་རྡལ་དགུས་འཆམ་མཐུན་མཐའ་མཚམས་བསྐྲུན་པའི་མཉམ་འབྲེལ་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-11ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད