ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཚོགས་པའི་སྣེ་ཁྲིད་དེ་སྐབས་དང་པོའི་ཀྲུང་གོའི་རང་བདག་ཚོང་རྟགས་འགྲེམ་ཚོགས་ལ་ཞུགས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-11ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད