རྒྱལ་ཁབ་ཕྱོགས་བསྡུས་གནོད་འགོག་གནོད་འཕྲི་དང་རྒྱུན་མཐུན་ཐུབ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གླེང་སྟེགས་ཁྲེང་ཏུའུ་རུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-12ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད