ཕེང་ཆིང་ཧྭ་ཡིས་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཞང་ཀང་དང་ཨའོ་མོན་ལས་དོན་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཞང་ཀང་དང་ཨའོ་མོན་དུ་སྡོད་པའི་འབྲེལ་གཏུག་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་ཁུར་ཐུག་འཕྲད་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-12ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད