ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་ཨ་ཀིན་ཐིན་གྱི་ཙུང་ཐུང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཤེས་འཕྲིན་སྤྲིངས་རེས་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-05-12ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད