དབྱི་ལང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཨ་རི་དང་དབྱི་ལང་གི་ཉིང་རྡུལ་ཆིངས་ཡིག་ལས་ཕྱིར་བུད་པར་ངོ་རྒོལ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-13ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད