རང་ལྗོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚོགས་པས་སྐབས་གསུམ་པའི་དར་གོས་འགྲུལ་ལམ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲེམ་ཚོགས་ལ་ཞུགས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-14ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད