དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་རིག་གནས་ཐོན་རྫས་ཉིས་སྟོང་བཅོ་བརྒྱད་ལོའི་ཧྲེན་ཀྲེན་རིག་གནས་ཐོན་ལས་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་ཐོག་འགྲེམ་སྟོན་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-05-14ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད