ལིས་ཀྲན་ཧྲུའུ་ཡིས་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་མནའ་འབྲེལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་ཚབ་མར་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-05-14ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད